§1 Algemeen

Uw persoonsgegevens (bv. aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrelatie, creditcardnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt conform de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake privacybescherming. In de volgende voorschriften treft u informatie aan over de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Deze verklaring inzake privacybescherming heeft alleen betrekking op onze webpagina's. Indien u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt doorgestuurd, verzoeken wij u daar telkens informatie in te winnen over de omgang met uw gegevens.

§2 Persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens, voor zover deze vereist zijn voor de onderbouwing, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de contractrelatie (vaste gegevens), worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de overeenkomst. Zo moeten voor de bezorging van uw artikelen bv. uw naam en adres aan de leverancier van de artikelen worden doorgegeven.
  2. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke grond worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven die geen partij zijn bij de afwikkeling van de overeenkomst. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na afhandeling van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften worden deze gegevens gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik.

§3 Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen met de juiste instelling van uw internetbrowser; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de volgende link: hier.

§4 Informatie over cookies

Voor de optimalisatie van onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk in het werkgeheugen van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden weer gewist nadat de browser is afgesloten. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser-instellingen 'Cookies blokkeren' te kiezen. Dit kan echter een beperking van de functies van ons aanbod tot gevolg hebben.

§5 Social Plugins van Facebook

Wij gebruiken Social Plugins van facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. U kunt deze plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of aan de toevoeging 'Facebook Social Plugin'. Wanneer u een pagina met een plug-in oproept, wordt via uw browser een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Er worden gegevens (bv. uw IP-adres, welke webpagina's u hebt opgeroepen) aan deze servers doorgegeven en daar opgeslagen, ook wanneer u geen Facebook-account hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Wanneer u bijvoorbeeld op de 'Vind ik leuk'-knop drukt of een reactie schrijft, wordt de bijbehorende informatie door uw browser ook direct naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Verder maakt Facebook uw voorkeuren bekend bij uw Facebook-vrienden. Als u bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook het oproepen van onze pagina direct koppelen aan uw Facebook-account. Facebook kan deze informatie gebruiken met als doelen reclame, marktonderzoek en vraaggerichte vormgeving van de Facebook-pagina's. Hiervoor worden gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bv. om uw gebruik van onze website te evalueren met het oog op de reclame-uitingen die u op Facebook te zien krijgt.

Voor bijzonderheden over hoe Facebook met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede uw rechten hieromtrent, verzoeken wij u de privacy-aanwijzingen van Facebook te raadplegen. Wanneer u niet wilt dat Facebook de via onze webpagina's over u verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u voor uw bezoek aan onze webpagina's uitloggen bij Facebook. U kunt het laden van de Facebook plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bv. met de 'Facebook Blocker' (Facebook).

§6 Nadere informatie

Volgens de Duitse Wet op de gegevensbescherming hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals eventueel het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. U kunt uw vragen bv. stellen via het volgende e-mailadres: info@ilmotorsport.de